Wat te doen bij een uitgevallen tand

Een klap of ongeluk kan ervoor zorgen dat een tand loslaat uit de kaak. Het komt er dan op aan om zo snel mogelijk te handelen om de tand weer terug te zetten op de plaats waar hij stond.

Dit gaat overigens alleen op voor het blijvende gebit. Het terugplaatsen van een melktand is namelijk niet goed, omdat dan de blijvende tand, die al in de kaak ontwikkeld wordt, beschadigd kan worden.

Een teruggeplaatste tand kan weer vastgroeien als er op een paar dingen wordt gelet:
•Beschadig de wortel niet. Pak de tandkroon beet, niet de wortel!
•Spoel de tand niet schoon! Doe hem in een beker melk of schoon water waaraan beslist wat zout toegevoegd is. Is dat niet direct beschikbaar, maak de tand dan schoon in de mond. Afspoelen onder de kraan is af te raden. De tand zou in de afvoer kunnen verdwijnen…
•Zet de tand zo mogelijk terug in de kaak -voorkant vóór- en houd de tanden op elkaar.
•Ga direct naar de tandarts.

Als het u zelf niet lukt een tand terug te plaatsen:
•Houd de tand vochtig. Melk is hiervoor de beste vloeistof. Is er geen melk voor handen gebruik dan water met zout of bewaar de tand in de mond, liefst tussen de kiezen en de wang.
•Ga direct naar de tandarts. Deze zal de tand terug plaatsen en vastzetten.
•En als een tand er niet uit is maar ‘alleen maar’ losstaat? Er niet aan komen en direct naar de tandarts gaan!
•Dat geldt ook voor een afgebroken tand. Zoek wel het afgebroken stuk tand op en neem dat mee. Meestal zal de tand weer kunnen worden hersteld door het afgebroken stukje terug te plakken of door de tand weer te repareren met wit vulmateriaal.